paź 05

d_hipo

Dzisiaj kolejne skrzyżowanie, zwane rondem Hipokratesa, które zlokalizowane jest u zbiegu ulic Mikołajczyka, Broniewskiego, Obrońców Krzyża i Łopackiego. Jezdnia jednokierunkowa biegnąca wokół wyspy centralnej łączy dwie drogi dwujezdniowe rozdzielone pasem zieleni z wydzielonym torowiskiem oraz dwie drogi jednojezdniowe poszerzone na wlotach wysepkami rozdzielającymi kanały ruchu. Skrzyżowanie to ma niedużą wyspę centralną, a jazda na wprost odbywa się po stycznej do wyznaczonego pasa wewnętrznego okalającego wyspę. Natomiast przy skręcie w lewo pojazd znajdzie się na pasie zewnętrznym będącym równocześnie pasem drogi poprzecznej i miejscem azylu (gdy przepuszcza tramwaj) oraz kontynuuje jazdę praktycznie na wprost. Pamiętajmy o tym również w czasie nauki jazdy.

czytaj dalej »

paź 05

d_dyw308

Kolejnym “rondem” (?), które dzisiaj omówię, jest skrzyżowanie zwane potocznie rondem Nowohuckim. Jest ono zlokalizowane na przecięciu się dróg: al. Pokoju i ul. Nowohuckiej. Aleja Pokoju jest drogą dwujezdniową rozdzieloną pasem zieleni z torowiskiem tramwajowym pośrodku. Ul. Nowohucka również jest drogą dwujezdniową, której jezdnie na wlotach tworzą wyspy rozdzielające. Wyspy te poszerzają się do wymiaru wyspy centralnej. Jezdnia wokół owalnej wyspy centralnej podzielona jest między wlotami na 4 powierzchnie akumulacyjne (azyle) dla oczekujących pojazdów przed czerwonym światłem. Zgodnie z “Wytycznymi projektowania skrzyżowań drogowych” wprowadzonymi zarz. nr 10 Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych pkt. 2.2 – jest to typowe skrzyżowanie z wyspą centralną, skanalizowane, z wewnętrznymi powierzchniami akumulacyjnymi przy wyspie centralnej dla skręcających w lewo pojazdów. Skrzyżowanie to wyposażone jest w sygnalizację świetlną. Skrzyżowanie to odwiedzimy nie raz w czasie naszej nauki jazdy w Krakowie.

czytaj dalej »

paź 05

d_bob-moh-czer

W poprzednich artykułach przedstawialiśmy naukę jazdy po rozwiązania komunikacyjne krzyżujących lub łączących się dróg i jezdni, które w obrębie skrzyżowania tworzyły place, wyspy lub wysepki o różnych kształtach geometrycznych. Dzisiaj zajmiemy się skrzyżowaniem zwanym potocznie rondem klasycznym z wyspą usytuowaną w centralnym punkcie połączenia się dróg. Kodeks drogowy nie podaje definicji ronda. Natomiast według encyklopedii PWN oraz słownika j. polskiego rondo to – kolisty plac, od którego rozchodzą się promieniście ulice lub drogi; skrzyżowanie dwóch lub więcej ulic formowane w kształcie placu z wyspą pośrodku oraz okalającą ją jezdnią. Kierowcom rondo często kojarzy się ze znakiem C-12 – ruch okrężny, który określa jedynie kierunek ruchu dookoła wyspy lub placu, a nie kształt skrzyżowania. Należy o tym pamiętać również w czasie nauki jazdy. Rondo jest skrzyżowaniem, na którym często występuje zmiana kierunku jazdy oraz – na krótkich odcinkach jezdni – zmiana pasa ruchu. Przejazd przez rondo z dużą wyspą centralną wymaga wyraźnego skrętu w prawo przy wjeździe, następnie w lewo (zgodnie z przebiegiem jezdni) i ponownie w prawo przy wyjeździe. Nie zapominajmy o tym podczas nauki jazdy.

czytaj dalej »

* kurs prowadziny przez OSK Bursiak. Więcej informacji o połączeniu OSK Sigma i OSK Bursiak. logowanie
preload preload preload