paź 05

d_grzeg

Rondo Kotlarskie zwane również Grzegórzeckim jest ostatnim z cyklu “Krakowskie skrzyżowania”, jakie opisujemy przed przerwą wakacyjną. Skrzyżowanie to usytuowane jest u zbiegu dwujezdniowej ul. Kotlarskiej – jednojezdniowej ul. Grzegórzeckiej z wydzieloną pośrodku jezdnią dla tramwajów i autobusów MPK – oraz dwujezdniowych al. Pokoju i al. Powstania Warszawskiego. Aleje Pokoju i Powstania Warszawskiego mają wydzielone torowisko tramwajowe w pasie zieleni rozdzielającym jezdnie. Pasy rozdzielające jezdnie wymienionych wyżej czterech dróg przy wlotach na skrzyżowanie rozszerzają się do wymiarów średnicy wyspy centralnej – kanalizując ruch i tworząc na jezdni okalającej wyspę cztery powierzchnie akumulacyjne z miejscami azylowymi dla pojazdów oczekujących przed czerwonym światłem. Układ geometryczny nie pozwala zaliczyć tego skrzyżowania do ronda klasycznego – lecz do skrzyżowania z wyspą centralną, które nieraz odwiedzimy w czasie nauki jazdy.  Również i tu oznakowano skrzyżowanie na każdym wlocie znakiem C-12 “ruch okrężny” i A-7 “ustąp pierwszeństwa” – niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

czytaj dalej »

* kurs prowadziny przez OSK Bursiak. Więcej informacji o połączeniu OSK Sigma i OSK Bursiak. logowanie
preload preload preload