paź 06

d_brono-pia

Dzisiaj przedstawię kolejne już skrzyżowanie z niewłaściwym, moim zdaniem, oznakowaniem zmuszającym kierowców do łamania przepisów drogowych. Na zbiegu ulic Bronowickiej, Podchorążych, Piastowskiej i Głowackiego czyha na prowadzących pojazdy pułapka zastawiona przez organizatora ruchu w Krakowie. Dziwne jest, że Zarząd Dróg i Komunikacji, mieszczący się przy ul. Głowackiego, dopuścił tak fatalne oznakowanie krzyżówki nieopodal swojej siedziby. Oznakowanie to istnieje kilka lat, a kierowcy ignorują je, dopuszczając się wykroczenia za niestosowanie się do znaków poziomych namalowanych na jezdni. Wymienione ulice są drogami jedno-jezdniowymi. Ulice Bronowicka i Podchorążych są drogami głównymi, natomiast ul. Głowackiego i Piastowska są podporządkowane do nich. Ulica Bronowicka posiada po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Pośrodku szosy znajdują się tory tramwajowe (nie wyłączone z ruchu), po których mogą poruszać się inne samochody nieszynowe (pasy środkowe 2 i 3). Na skrzyżowaniu na pasie 2 i 3 namalowano na jezdni znakiem poziomym P-21 “powierzchnię wyłączoną z ruchu”.

czytaj dalej »

paź 05

d_grzeg

Rondo Kotlarskie zwane również Grzegórzeckim jest ostatnim z cyklu “Krakowskie skrzyżowania”, jakie opisujemy przed przerwą wakacyjną. Skrzyżowanie to usytuowane jest u zbiegu dwujezdniowej ul. Kotlarskiej – jednojezdniowej ul. Grzegórzeckiej z wydzieloną pośrodku jezdnią dla tramwajów i autobusów MPK – oraz dwujezdniowych al. Pokoju i al. Powstania Warszawskiego. Aleje Pokoju i Powstania Warszawskiego mają wydzielone torowisko tramwajowe w pasie zieleni rozdzielającym jezdnie. Pasy rozdzielające jezdnie wymienionych wyżej czterech dróg przy wlotach na skrzyżowanie rozszerzają się do wymiarów średnicy wyspy centralnej – kanalizując ruch i tworząc na jezdni okalającej wyspę cztery powierzchnie akumulacyjne z miejscami azylowymi dla pojazdów oczekujących przed czerwonym światłem. Układ geometryczny nie pozwala zaliczyć tego skrzyżowania do ronda klasycznego – lecz do skrzyżowania z wyspą centralną, które nieraz odwiedzimy w czasie nauki jazdy.  Również i tu oznakowano skrzyżowanie na każdym wlocie znakiem C-12 “ruch okrężny” i A-7 “ustąp pierwszeństwa” – niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

czytaj dalej »

paź 05

Rondo angielskie
Jednym z najciekawszych skrzyżowań w Krakowie jest połączenie wysepką w kształcie koła trzech ulic jedno-jezdniowych dwukierunkowych – Akacjowej, Ułanów i Pilotów. Z każdej strony wysepki obowiązuje ruch dwukierunkowy. Daje to wrażenie kilku skrzyżowań. Gdy w czasie nauki jazdy przeanalizujemy przepisy kodeksu drogowego dotyczące drogi, jezdni, pobocza, skrzyżowania i jego obszaru – zgodzimy się, że mamy do czynienia z jednym skrzyżowaniem. Układ geometryczny tego skrzyżowania ma kształt litery “Y”. Ruch odbywa się obok wysepki, a nie jak zazwyczaj wokół wyspy (skrzyżowanie typu rondo). Omawiane skrzyżowanie jest słabo oznakowane, a właściwie oznakowany jest tylko wlot ul. Akacjowej w ul. Pilotów i ul. Ułanów znakiem A-7 “ustąp pierwszeństwa” ustawionym w obrębie skrzyżowania i dotyczącym pierwszej jezdni. Wynika z tego, że ul. Ułanów i ul. Pilotów jest drogą główną. Ponieważ w obrębie skrzyżowania nie ma wyznaczonych przejść dla pieszych, należy się domyślić, w którym miejscu będzie przedłużenie ciągów pieszych określających tym samym obszar skrzyżowania. Określenie obszaru skrzyżowania jest w tym przypadku ważne, gdyż często spotyka się tu parkujące samochody (czasami nawet na pasie przylegającym do wyspy, co jest zabronione art. 40 pkt 1.1 kodeksu drogowego). Na tym skrzyżowaniu – obojętne, w którą drogę wjeżdżamy – następuje zmiana kierunku jazdy. Jadący może wybrać jazdę tylko w prawo, w lewo lub może zawrócić. Na skrzyżowaniu tym nie ma jazdy na wprost. Należy o tym pamiętać również w czasie nauki jazdy.

czytaj dalej »

* kurs prowadziny przez OSK Bursiak. Więcej informacji o połączeniu OSK Sigma i OSK Bursiak. logowanie
preload preload preload