paź 05

Rondo angielskie
Jednym z najciekawszych skrzyżowań w Krakowie jest połączenie wysepką w kształcie koła trzech ulic jedno-jezdniowych dwukierunkowych – Akacjowej, Ułanów i Pilotów. Z każdej strony wysepki obowiązuje ruch dwukierunkowy. Daje to wrażenie kilku skrzyżowań. Gdy w czasie nauki jazdy przeanalizujemy przepisy kodeksu drogowego dotyczące drogi, jezdni, pobocza, skrzyżowania i jego obszaru – zgodzimy się, że mamy do czynienia z jednym skrzyżowaniem. Układ geometryczny tego skrzyżowania ma kształt litery “Y”. Ruch odbywa się obok wysepki, a nie jak zazwyczaj wokół wyspy (skrzyżowanie typu rondo). Omawiane skrzyżowanie jest słabo oznakowane, a właściwie oznakowany jest tylko wlot ul. Akacjowej w ul. Pilotów i ul. Ułanów znakiem A-7 “ustąp pierwszeństwa” ustawionym w obrębie skrzyżowania i dotyczącym pierwszej jezdni. Wynika z tego, że ul. Ułanów i ul. Pilotów jest drogą główną. Ponieważ w obrębie skrzyżowania nie ma wyznaczonych przejść dla pieszych, należy się domyślić, w którym miejscu będzie przedłużenie ciągów pieszych określających tym samym obszar skrzyżowania. Określenie obszaru skrzyżowania jest w tym przypadku ważne, gdyż często spotyka się tu parkujące samochody (czasami nawet na pasie przylegającym do wyspy, co jest zabronione art. 40 pkt 1.1 kodeksu drogowego). Na tym skrzyżowaniu – obojętne, w którą drogę wjeżdżamy – następuje zmiana kierunku jazdy. Jadący może wybrać jazdę tylko w prawo, w lewo lub może zawrócić. Na skrzyżowaniu tym nie ma jazdy na wprost. Należy o tym pamiętać również w czasie nauki jazdy.

czytaj dalej »

* kurs prowadziny przez OSK Bursiak. Więcej informacji o połączeniu OSK Sigma i OSK Bursiak. logowanie
preload preload preload