Brodowicza-Grochowska Daszyńskiego – W.Pola – Gurgacza
paź 06

d_brono-pia

Dzisiaj przedstawię kolejne już skrzyżowanie z niewłaściwym, moim zdaniem, oznakowaniem zmuszającym kierowców do łamania przepisów drogowych. Na zbiegu ulic Bronowickiej, Podchorążych, Piastowskiej i Głowackiego czyha na prowadzących pojazdy pułapka zastawiona przez organizatora ruchu w Krakowie. Dziwne jest, że Zarząd Dróg i Komunikacji, mieszczący się przy ul. Głowackiego, dopuścił tak fatalne oznakowanie krzyżówki nieopodal swojej siedziby. Oznakowanie to istnieje kilka lat, a kierowcy ignorują je, dopuszczając się wykroczenia za niestosowanie się do znaków poziomych namalowanych na jezdni. Wymienione ulice są drogami jedno-jezdniowymi. Ulice Bronowicka i Podchorążych są drogami głównymi, natomiast ul. Głowackiego i Piastowska są podporządkowane do nich. Ulica Bronowicka posiada po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Pośrodku szosy znajdują się tory tramwajowe (nie wyłączone z ruchu), po których mogą poruszać się inne samochody nieszynowe (pasy środkowe 2 i 3). Na skrzyżowaniu na pasie 2 i 3 namalowano na jezdni znakiem poziomym P-21 “powierzchnię wyłączoną z ruchu”.

Ulica Podchorążych posiada również po dwa pasy ruchu w obu kierunkach z torowiskiem tramwajowym pośrodku. Na pewnym odcinku drogi w kierunku Bronowic, przed krzyżówką, torowisko zostało wyłączone z ruchu innych pojazdów linią ciągłą, a zatem ruch wszystkich pojazdów z torowiska (z pasa 3) skierowany został na pas 4 przykrawężnikowy. Pas ten na skrzyżowaniu rozdzielony został namalowanymi na jezdni wysepkami kanalizującymi strumień ruchu do skrętu w lewo. Ulice Głowackiego i Piastowska posiadają po jednym pasie w obu kierunkach. Na wylocie ul. Piastowskiej utworzono dodatkowy pas 8 do skrętu w lewo. Ruch na skrzyżowaniu kierowany jest sygnalizacją świetlną. Rozpatrzmy sytuację pojazdów zamierzających skręcić w lewo z ul. Bronowickiej w ul. Głowackiego. Art. 22.2.2 kd zobowiązuje prowadzącego pojazd jadącego drogą dwukierunkową z zamiarem skrętu w lewo – zbliżyć się do środka jezdni. Pojazd A stosując się do ww.przepisu porusza się pasem 2 i niespodziewanie wpada w pułapkę. Spotyka na swoim torze jazdy na skrzyżowaniu – za przejściem dla pieszych namalowaną na jezdni wysepkę, która zamyka ruch na pasie 2 i 3. Co ma uczynić kierowca poj.A w takiej sytuacji? Pytanie to kieruję do ZDiK – jako głównego organizatora ruchu na krakowskich drogach. Kierowca poj. A ma do wyboru dwa rozwiązania: 1 – kontynuować jazdę pasem 2 przez wysepkę na pas 7 ul. Głowackiego – jak czynią to prawie wszyscy kierowcy, świadomie łamiąc przepisy ruchu (do czego nie namawiam) 2 – zmienić pas 2 na 1 przed skrzyżowaniem, aby ominąć wysepkę i poruszać się torem jazdy poj. B. Kierowca poj. B zna skrzyżowanie – wykonuje manewr skrętu w lewo z prawego pasa 1. Tamuje wprawdzie ruch innych pojazdów poruszających się tym pasem, lecz nie utrudnia poruszania się tramwajom. W sytuacji kolizyjnej, gdy dwa pojazdy A i B skręcają równocześnie w lewo z pasa 1 i 2 – kierowca poj. A jest na pozycji przegranej. Aby unikać takich sytuacji – konieczne jest zweryfikowanie przez organizatora ruchu oznakowania tego szlaku komunikacyjnego. Otrzymałem wiele pytań dotyczących zachowania się kierowcy i pieszego na przejściu dla pieszych z wyspą “azylową” pośrodku jezdni. Takich miejsc w Krakowie powstaje coraz więcej. Przytoczę tu kilka przepisów wyjaśniających tę kwestię. – “Na dwukierunkowych jezdniach o szerokości ponad 12 m zaleca się stosowanie w okolicy osi jezdni stref dających możliwość bezpiecznego zatrzymania się pieszego” (instrukcja o znakach i sygnałach drogowych – MP 16/94 poz. 120) – “Wymiary wyspy powinny być dostosowane do funkcji, jakie ona pełni. Jeżeli jest ona strefą oczekiwania dla pieszych, jej szerokość nie powinna być mniejsza niż 2 m” (Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne – DzU 43/99 poz. 430) – “Jeżeli przejście dla pieszych jest wyznaczone na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni” (art. 13.8 kd). Przykładem może być miejsce azylowe w ul. Piastowskiej. Jest ono utworzone z dwóch małych wysepek przylegających do przejścia po obu jego stronach drogi. Wysepki są podwyższone na jezdni, oznakowane z obu kierunków ruchu “słupkiem przeszkodowym” ze znakiem C-9 “nakaz jazdy z prawej strony znaku”. Utworzony azyl podzielił przejście dla pieszych na dwa odrębne. Pieszy wchodząc z takiego miejsca “azylowego” na drugą część jezdni powinien postępować tak, jak przy wchodzeniu na przejście dla pieszych z chodnika. W nadchodzącym roku życzę wszystkim kierowcom bezpiecznej, bezwypadkowej jazdy.

Artykuł z dnia 30.12.2002 r.

źródło: http://www.luz.krakow.pl/skrzyz/

* kurs prowadziny przez OSK Bursiak. Więcej informacji o połączeniu OSK Sigma i OSK Bursiak. logowanie
preload preload preload