Skrzyżowanie ulic Mogilskiej i Kosynierów Przełączka na al. Jana Pawła II w okolicy stadionu Hutnika
paź 06

d_kolo-miko-orl

Kolejne skrzyżowanie, które dzisiaj opiszemy – zbieg ulic Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka i Srebrnych Orłów – ma kształt “agrafki”, z wyspą o nieco nietypowym kształcie, który jednak nie wpływa na sposób poruszania się po tym skrzyżowaniu. Należy pamiętać, aby stosować podaną już w naszych poprzednich odcinkach zasadę, jak najwcześniejszego zajmowania odpowiedniego pasa ruchu do zamierzonego kierunku jazdy i odpowiedniego sygnalizowania każdego manewru. Pamiętajmy o tym w czasie nauki jazdy. W przedstawionym na rysunku przypadku dwujezdniowe drogi główne (ul. Mikołajczyka i Srebrnych Orłów), poprzez rozdzielenie wlotów i wylotów, łączą się w wyspę. Podporządkowana jednojezdniowa droga P. Kołodzieja przy wlocie zakończona jest wysepką rozdzielającą kanały ruchu. Całość tworzy skrzyżowanie kompaktowe.

Utrudnieniem dla kierowców jest ruch pojazdów szynowych, które z wydzielonych torowisk przejeżdżają przez jezdnie. W tym przypadku tramwaj ma pierwszeństwo na każdym przejeździe – wyjątek stanowi tramwaj wyjeżdżający z drogi podporządkowanej P. Kołodzieja, przepuszcza on pojazdy jadące drogą główną 3 i 4. Przeanalizujemy tor jazdy pojazdu A, który zamierza skręcić wlewo wul. P. Kołodzieja lub zawrócić z powrotem w ul. Srebrnych Orłów. Stosując podaną na wstępie zasadę, najwygodniejsze dla pojazdu A jest zajęcie z pasa 2 pasa 10 (na przełączce), następnie pasa 4, z którego można wykonać skręt w prawo na pas 5 wjeżdżając w ul. P. Kołodzieja, lub w lewo jadąc nadal pasem 4 prowadzącym w ul. Srebrnych Orłów. Wtym miejscu warto przypomnieć o sygnalizowaniu kierunkowskazem zmiany kierunku jazdy wprawo lub wlewo. Jest to bardzo ważne dla innych użytkowników drogi. Piesi korzystający z przejścia na ul. P. Kołodzieja, widząc lewy kierunkowskaz pojazdu, wchodzą bez obaw, widząc prawy mogą powstrzymać się od ruchu, choć mają pierwszeństwo. Podobnie zareaguje kierowca pojazdu B na pasie 6 – widząc prawy kierunkowskaz wjedzie na skrzyżowanie, a gdy zobaczy lewy, powstrzyma się od ruchu ustępując pierwszeństwa pojazdowi A. W tym miejscu organizator ruchu dopuścił skręt w lewo z dwóch pasów 3 i 4. Pojazd B uzależniony jest od pojazdów poruszających się pasem 3 lub 4. Jeżeli pas 4 jest wolny, a pojazd A minął wlot ul. P. Kołodzieja i kontynuuje jazdę pasem 3, pojazd B bezkolizyjnie może z pasa 6 zająć pas 4. Pojazd B, chcąc wykonać skręt w lewo (w ul. Mikołajczyka) z pasa 6, zajmuje pas 3, na przełączce pas 7 lub 8, a za przełączką z pasa 7 pas 1 lub z pasa 8 pas 2. Pojazdy opuszczające skrzyżowanie w kierunku ul. Mikołajczyka pasem 1 i 2 lub w kierunku ul. Srebrnych Orłów pasem 3 i 4 nie włączają kierunkowskazu (nie zmieniają pasa ani kierunku jazdy), natomiast pojazdy opuszczające skrzyżowanie pasem 4 w kierunku ul. P. Kołodzieja na pas 5 mają obowiązek włączenia prawego kierunkowskazu (następuje zmiana kierunku jazdy w prawo). Pojazdy chcące jechać wokół wyspy (pasem 2, 9, 3, 8 i ponownie 2) winny sygnalizować lewym kierunkowskazem każdą zmianę kierunku jazdy.

Artykuł z dnia 11.02.2002 r.

źródło: http://www.luz.krakow.pl/skrzyz/

* kurs prowadziny przez OSK Bursiak. Więcej informacji o połączeniu OSK Sigma i OSK Bursiak. logowanie
preload preload preload