Rondo Angielskie Rondo Czyżyńskie
paź 05

d_bob-moh-czer

W poprzednich artykułach przedstawialiśmy naukę jazdy po rozwiązania komunikacyjne krzyżujących lub łączących się dróg i jezdni, które w obrębie skrzyżowania tworzyły place, wyspy lub wysepki o różnych kształtach geometrycznych. Dzisiaj zajmiemy się skrzyżowaniem zwanym potocznie rondem klasycznym z wyspą usytuowaną w centralnym punkcie połączenia się dróg. Kodeks drogowy nie podaje definicji ronda. Natomiast według encyklopedii PWN oraz słownika j. polskiego rondo to – kolisty plac, od którego rozchodzą się promieniście ulice lub drogi; skrzyżowanie dwóch lub więcej ulic formowane w kształcie placu z wyspą pośrodku oraz okalającą ją jezdnią. Kierowcom rondo często kojarzy się ze znakiem C-12 – ruch okrężny, który określa jedynie kierunek ruchu dookoła wyspy lub placu, a nie kształt skrzyżowania. Należy o tym pamiętać również w czasie nauki jazdy. Rondo jest skrzyżowaniem, na którym często występuje zmiana kierunku jazdy oraz – na krótkich odcinkach jezdni – zmiana pasa ruchu. Przejazd przez rondo z dużą wyspą centralną wymaga wyraźnego skrętu w prawo przy wjeździe, następnie w lewo (zgodnie z przebiegiem jezdni) i ponownie w prawo przy wyjeździe. Nie zapominajmy o tym podczas nauki jazdy.

Zasady zachowania się na rondzie są takie same, jak na każdym innym skrzyżowaniu. Zamiar wykonania każdego z wymienionych wyżej manewrów musi być zasygnalizowany kierunkowskazem zawczasu i wyraźnie. Oznacza to rozpoczęcie i zakończenie sygnalizowania w odpowiednim miejscu i zawsze w stronę kierunku jazdy (zgodnie ze skrętem kierownicą). Na początek opisywania rond zajmiemy się bodajże najmniejszym tego typu skrzyżowaniem w Krakowie. Jest ono zlokalizowane u zbiegu ulic Bobrzyńskiego, Czerwone Maki i Mochnaniec. Drogi te są jedno-jezdniowe o dwóch pasach ruchu i nie mają bezpośredniego połączenia ze sobą, gdyż przeszkodą jest wyspa powstała w centralnym miejscu. Pośrednio łączą się poprzez jezdnię dwupasmową okalającą wyspę. Średnica wyspy i szerokość jezdni okalającej, a zarazem szerokość pasów ruchu posiadają dopuszczalne minimalne wymiary. Pomimo tego średnica wyspy jest większa od szerokości dróg wlotowych. Drogi te nie mają jezdni rozdzielonej pasem wyłączonym z ruchu (pasem zieleni) ani wysepek przy wlocie. Tworzą zatem typowe rondo klasyczne z wyspą centralną. Przy każdym wlocie ustawiono znaki C-12 “ruch okrężny” i A-7 “ustąp pierwszeństwa”. Wynika z tego, że na skrzyżowaniu odbywa się ruch wokół wyspy, a wymienione drogi są do siebie równorzędne i podporządkowane do jezdni wokół wyspy. Każdy z odcinków jezdni okalającej wyspę między wyjazdami można potraktować, jako rozwidlenie jezdni w prawo do wyjazdu lub w lewo wokół wyspy. Dlatego należy sygnalizować kierunkowskazem obrany kierunek jazdy. Należy o tym pamiętać również w czasie nauki jazdy. Jest to bardzo ważna informacja dla innych pojazdów i użytkowników dróg wjeżdżających w rondo. Prześledźmy teraz zachowanie się pojazdów A i B. Na rysunku pokazano tor jazdy pojazdów uwzględniając najdogodniejszą zmianę pasa ruchu i wzorcowe używanie kierunkowskazów. Pojazd A,zamierzający skręcić w prawo z ul. Mochnaniec w ul. Czerwone Maki, dojeżdżając do skrzyżowania, sygnalizuje swój zamiar prawym kierunkowskazem. Dalej z prawym kierunkowskazem wjeżdża z pasa 4 na pas 2. Tu nauka jazdy wyłącza kierunkowskaz, aby nie zmylić innych użytkowników dróg. Po minięciu drogi w budowie ponownie włącza prawy kierunkowskaz sygnalizując zmianę kierunku jazdy i wyjazd ze skrzyżowania na pas 7. Pojazd A,zamierzający jechać na wprost w ul. Bobrzyńskiego, dojeżdżając do skrzyżowania nie używa kierunkowskazu. Przed przejściem dla pieszych prawym kierunkowskazem sygnalizuje zmianę kierunku w prawo i wjeżdża z pasa 4 na pas 2. Będąc na pasie 2 zmienia kierunkowskaz na lewy sygnalizując zmianę kierunku jazdy – omijając wyspę. Po minięciu wylotu ul. Czerwone Maki (pas 7) zmienia kierunkowskaz na prawy sygnalizując zmianę kierunku w prawo i wyjeżdża z pasa 2 na pas 9 w ul. Bobrzyńskiego w ul. Czerwone Maki dojeżdżając do skrzyżowania sygnalizuje swój zamiar lewym kierunkowskazem. Przed przejściem dla pieszych włącza prawy kierunkowskaz sygnalizując zmianę kierunku w prawo i zajmuje pas wewnętrzny 1. Zmienia kierunkowskaz na lewy sygnalizując zmianę kierunku w lewo – objazd wysepki. Po minięciu przedostatniego wyjazdu (droga w budowie) zmienia kierunkowskaz na prawy sygnalizując zmianę pasa ruchu na pas zewnętrzny. Będąc na pasie 2 nadal s y g n a l i z u j e prawym kierunkowskazem zmianę kierunku w prawo i wyjeżdża ze skrzyżowania na pas 7 w ul. Czerwone Maki. Pojazd B zamierzający zawrócić na rondzie, w fazie początkowej tego manewru postępuje tak, jak przy skręcie w lewo. Po minięciu przedostatniego wyjazdu (w tym przypadku ul. Czerwone Maki) zmienia pas wewnętrzny 1 na zewnętrzny 2 sygnalizując prawym kierunkowskazem. Kierunkowskaz prawy wyłącza dopiero po wyjeździe ze skrzyżowania na pas 9 w ul. Bobrzyńskiego. Jeżdżąc po rondzie klasycznym (z dużą wyspą) należy pamiętać, że pas lewy – wewnętrzny służy tylko do skrętu w lewo, zawracania lub jazdy wokół wyspy. Warto w tym miejscu zacytować art. 22.2 kodeksu drogowego: “Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się: 1) do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo, 2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi, jeżeli zamierza skręcić w lewo”. Wynika z tego, że nie należy opuszczać ronda z pasa lewego – wewnętrznego ani też skręcać w lewo, zawracać lub jeździć wokół wyspy pasem prawym – zewnętrznym. Pojazd chcący zmienić pas ruchu w rondzie z wewnętrznego na zewnętrzny musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się pasem zewnętrznym. Artykuł 22.4. kodeksu drogowego mówi, że: “kierujący pojazdem zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony”. Pamiętajmy o tym w czasie nauki jazdy.

Artykuł z dnia 18.03.2002 r.

źródło: http://www.luz.krakow.pl/skrzyz/

* kurs prowadziny przez OSK Bursiak. Więcej informacji o połączeniu OSK Sigma i OSK Bursiak. logowanie
preload preload preload