Rondo Hipokratesa Rondo Mogilskie
paź 05

d_kocm

Na skrzyżowaniu tym droga główna biegnie na wprost ul. Kocmyrzowską i Bieńczycką. Przecina ona na dwie podporządkowane części al. gen. Andersa, połączone ze sobą pośrednio przełączkami jednokierunkowymi. Na wlotach i wylotach łączących się dróg występują zmiany szerokości jezdni oraz wyznaczone przejścia dla pieszych, które zamykają obszar tego skrzyżowania, tworząc pośrodku wyspę centralną. Należy o tym pamiętać również w czasie nauki jazdy. Na wyspie krzyżują się również tory tramwajowe, przebiegające wydzielonym torowiskiem w pasie zieleni poszczególnych ulic. Przeanalizujemy organizację ruchu na tym skrzyżowaniu.

Jadąc na wprost drogą główną, prowadzą nas przez skrzyżowanie wyznaczone pasyruchu 1, 2, 3 i 4. Chcąc wykonać manewr skrętu w lewo z ul. Kocmyrzowskiej w al. gen. Andersa, w kierunku placu Centralnego – można go wykonać tylko z pasa 2 zawracając na przełączce jak pojazdy C, D na pas 21 lub 22. Łatwiej jest wykonać ten manewr z pasa 22, gdyż pojazd D ma do wyboru pas 7 lub 4. Natomiast pojazd C z pasa 21 może zająć pas 3 lub 4 – jeżeli ten nie jest wcześniej zajęty przez pojazd D. Analogiczna sytuacja jest na przeciwległej przełączce, gdzie pojazd B jest uzależniony od pojazdu A, który zajmie pas 1 lub 5. Przypomnę tu o nowelizacji kd obowiązującego od 1.01.2002 r. art. 22.4 w nowym brzmieniu: “Kierujący pojazdem zmieniając zajmowany pas ruchu jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony”. Z tego przepisu jasno wynika, że pojazdy A i D będące na prawym skrajnym pasie skrzyżowania mają pierwszeństwo przed pojazdami B i C chcącymi się dostać na pasy do skrętu w prawo 4, 7 lub 1, 5 celem opuszczenia skrzyżowania. Przypomnę tu zasadę szkoleniową – na skrzyżowaniu, które chcemy opuścić, najlepiej zająć prawy pas ruchu zaraz po minięciu ostatniego wyjazdu. Nie zapominajmy o tym podczas nauki jazdy. Organizator ruchu dopuścił możliwość wykonania skrętu w prawo z dwóch równoległych pasów 4, 7 oraz 1, 5 na wylotach ul. Bieńczyckiej i Kocmyrzowskiej. Świadczy o tym usytuowanie pasów ruchu 11, 12 i 15, 16. Zawracanie na przełączkach możliwe jest jedynie z pasa 2. Niedopuszczalne jest natomiast wykonywanie skrętu w lewo, aby zawrócić na przełączce z pasa 1 lub 4, gdyż na jezdni jednokierunkowej skręt w lewo dozwolony jest tylko z lewego pasa – jeżeli brak jest innych oznaczeń. Często zdarzają się w tych miejscach kolizje wywołane przez pojazdy skręcające w lewo z niewłaściwego pasa ruchu. Aby tego uniknąć, wskazane byłoby przedłużenie linii ciągłych rozdzielających pasy 3 od 4 oraz 1 od 2 do wysokości wjazdu na przełączkę. Pojazdy oczekujące na przełączce na pasach 19, 20, 21, 22 na wolny przejazd nie mogą zajmować miejsca na torach tramwajowych, bowiem w przypadku nadjeżdżającego tramwaju muszą ustąpić mu miejsca. Należy o tym pamiętać również w czasie nauki jazdy. Przytoczę tu kolejną nowelizację kd obowiązującą od początku tego roku: art 16.6 – “Kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu”. Na tym skrzyżowaniu mamy do czynienia jeszcze z dwoma przejazdami przez tory tramwajowe na pasie 1, 2 lub 3, 4 z tramwajem I jadącym drogą główną i tramwajem J wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej. Muszę przyznać, że na przejazdach kierowca jest zdezorientowany, czy musi przepuścić tramwaj opuszczający wyspę w kierunku al. gen. Andersa czy też nie? W poprzednim artykule (dot. ronda gen. Maczka) opisywałem podobną sytuację, w której tramwaj jadący drogą główną – jak w naszym przypadku tramwaj K – opuszczając wyspę miał pierwszeństwo i poprzez wzbudzenie sygnału czerwonego wstrzymywał ruch na jezdni, przez którą przejeżdżał. W naszym przypadku brak sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez tramwaj, natomiast na wyspie od strony wyjazdu tramwaju w al. gen. Andersa umieszczono znaki B-20 – “STOP”, które wstrzymują przejazd tramwaju bez względu, czy poruszał się drogą główną czy podporządkowaną. W miejscu przejazdów przez tory często widzi się obrazki stojącego tramwaju i samochodu, a kierowcy gestykulując rękoma przepuszczają się nawzajem. Znający to skrzyżowanie przejeżdżają przez tory nie zatrzymując się, natomiast nie znający skrzyżowania zachowują się jak na rondzie, przepuszczając tramwaj wyjeżdżający z wyspy centralnej. Aby uniknąć takich sytuacji oraz uwzględnić wzmożony ruch pieszych przy Tomeksie, wskazane byłoby zorganizowanie ruchu sygnalizacją świetlną.

Artykuł z dnia 14.01.2002 r.

źródło: http://www.luz.krakow.pl/skrzyz/

* kurs prowadziny przez OSK Bursiak. Więcej informacji o połączeniu OSK Sigma i OSK Bursiak. logowanie
preload preload preload