Rondo Grzegórzeckie Rondo Kocmyrzowskie
paź 05

d_hipo

Dzisiaj kolejne skrzyżowanie, zwane rondem Hipokratesa, które zlokalizowane jest u zbiegu ulic Mikołajczyka, Broniewskiego, Obrońców Krzyża i Łopackiego. Jezdnia jednokierunkowa biegnąca wokół wyspy centralnej łączy dwie drogi dwujezdniowe rozdzielone pasem zieleni z wydzielonym torowiskiem oraz dwie drogi jednojezdniowe poszerzone na wlotach wysepkami rozdzielającymi kanały ruchu. Skrzyżowanie to ma niedużą wyspę centralną, a jazda na wprost odbywa się po stycznej do wyznaczonego pasa wewnętrznego okalającego wyspę. Natomiast przy skręcie w lewo pojazd znajdzie się na pasie zewnętrznym będącym równocześnie pasem drogi poprzecznej i miejscem azylu (gdy przepuszcza tramwaj) oraz kontynuuje jazdę praktycznie na wprost. Pamiętajmy o tym również w czasie nauki jazdy.

Z powyższego wynika, że wewnętrzny pas jezdni okalającej wyspę służy do wykonania manewru skrętu w lewo, zawracania oraz jazdy wokół wyspy, a pas zewnętrzny do jazdy na wprost i opuszczania skrzyżowania. Poszerzone jezdnie wlotowe posiadają wyznaczone pasy ruchu dla każdego kierunku oddzielnie i zajęcie odpowiedniego pasa przed skrzyżowaniem nie sprawia trudności. Jezdnie te są podporządkowane znakiem A-7 “ustąp pierwszeństwa” okalającej wyspę jezdni jednokierunkowej biegnącej w kierunku określonym znakami C-12 “ruch okrężny”. Skręt w prawo odbywa się bezkolizyjnie i poza jezdnią okalającą wyspę środkową. Największą trudność sprawia kierowcom opuszczanie tego skrzyżowania, a konkretnie zmiana pasa 1 wewnętrznego na pas zewnętrzny do wyjazdu 2, 3, 4 lub 5. Pojazd jadący wewnętrznym pasem 1 jest uzależniony od pojazdów poruszających się pasem zewnętrznym do wyjazdu. Najbezpieczniejszym miejscem do zmiany pasa jest miejsce minięcia wylotu poprzedzającego ten, którym zamierzamy wyjechać. Pojazdy będące na zewnętrznym pasie tego wylotu opuszczają skrzyżowanie, umożliwiając bezkolizyjną zmianę pasa ruchu i opuszczenie skrzyżowania. Opuszczając skrzyżowanie można zająć za nim dowolny pas ruchu, bez konieczności użycia kierunkowskazu, gdyż nie występuje tu zmiana pasa ruchu ani kierunku jazdy. Należy o tym pamiętać również w czasie nauki jazdy. Przeanalizujmy tor jazdy poszczególnych pojazdów. Pojazd A wjeżdża na skrzyżowanie z lewym kierunkowskazem na pas 1 i z tego pasa może obrać dowolny kierunek wyjazdu ze skrzyżowania, np.: – w ul. Łopackiego – zmienia pas na 5 i wjeżdża na pas 21 lub 20 – w ul. Mikołajczyka – zmienia pas na 2 i wjeżdża na pas 22 lub 23 – w ul. Broniewskiego – zmienia pas na 3 i wjeżdża na pas 6 lub 7 – w ul. Obr. Krzyża – zmienia pas na 4 i wjeżdża na pas 12 lub 13. Każda zmiana pasa wymaga włączenia prawego kierunkowskazu, a wyjazd ze skrzyżowania bez kierunkowskazu. Pojazd B z pasa 25 jedzie na wprost pasem 4 i wyjeżdża ze skrzyżowania na pas 12 lub 13. Skręt w lewo, manewr zawracania oraz jazda na wprost z każdego wlotu będą wykonywane analogicznie jak opisane wyżej. Pojazd E z pasa 18 przed wjazdem na skrzyżowanie przejeżdża przez tory tramwajowe, gdzie musi ustąpić pierwszeństwa tramwajowi jadącemu od strony wyspy, natomiast tramwaj z prawej strony pojazdu wyjeżdża z pętli włączając się tym samym do ruchu (art. 17.1.4 kol.). Pojazdy znajdujące się na jezdni wokół wyspy muszą ustąpić pierwszeństwa pojazdom szynowym wyjeżdżającym z wyspy. Pojazdy szynowe wjeżdżające na skrzyżowanie są podporządkowane do ruchu wokół wyspy. Omawiane skrzyżowanie, mimo swojego kształtu, oznakowania oraz nazwy – nie jest rondem. Jest to skrzyżowanie z rozszerzonymi wlotami, wyspą centralną i ruchem okrężnym po obwiedni dookoła wyspy. Zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych (zał. nr 1 do Zarządzenia M.T. i G.M. z 3.03.94 r.) pkt 5.2.1.2 na tego typu skrzyżowaniach nie stosuje się znaków C-12 “ruch okrężny”. Zacytuję również definicję z wytycznych projektowania skrzyżowań drogowych cz. I pkt 2.2.17. …Skrzyżowanie z wyspą centralną jest skrzyżowaniem skanalizowanym z wewnętrznymi powierzchniami akumulacyjnymi przy wyspie centralnej dla skręcających w lewo pojazdów. Typowym rozwiązaniem jest wyposażenie tego skrzyżowania w sygnalizację świetlną. Dzięki powierzchniom akumulacyjnym wewnątrz skrzyżowania sygnalizacja dwufazowa umożliwia bezkolizyjny skręt pojazdów w lewo… (koniec cytatu). Cytaty te przytaczam, aby zaapelować do organizatorów ruchu o zmianę oznakowania na tym i podobnych skrzyżowaniach w Krakowie zgodnie z obowiązującymi przepisami. PS Czytelnicy polemizujący ze mną na temat używania kierunkowskazów oraz możliwości jazdy wokół wyspy prawym zewnętrznym pasem niech sobie odpowiedzą, czy na skrzyżowaniu opisanym dzisiaj, oznakowanym znakiem C-12 “ruch okrężny”, będą stosować te same zasady jak na rondzie Mogilskim? Przypomnę, że przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe i sygnały świetlne – określają sposób zachowania się na drodze – i nie zwalniają kierującego z używania odpowiednich kierunkowskazów.

Artykuł z dnia 22.04.2002 r.

źródło: http://www.luz.krakow.pl/skrzyz/

* kurs prowadziny przez OSK Bursiak. Więcej informacji o połączeniu OSK Sigma i OSK Bursiak. logowanie
preload preload preload