Rondo Dywizjonu 308 Rondo Hipokratesa
paź 05

d_grzeg

Rondo Kotlarskie zwane również Grzegórzeckim jest ostatnim z cyklu “Krakowskie skrzyżowania”, jakie opisujemy przed przerwą wakacyjną. Skrzyżowanie to usytuowane jest u zbiegu dwujezdniowej ul. Kotlarskiej – jednojezdniowej ul. Grzegórzeckiej z wydzieloną pośrodku jezdnią dla tramwajów i autobusów MPK – oraz dwujezdniowych al. Pokoju i al. Powstania Warszawskiego. Aleje Pokoju i Powstania Warszawskiego mają wydzielone torowisko tramwajowe w pasie zieleni rozdzielającym jezdnie. Pasy rozdzielające jezdnie wymienionych wyżej czterech dróg przy wlotach na skrzyżowanie rozszerzają się do wymiarów średnicy wyspy centralnej – kanalizując ruch i tworząc na jezdni okalającej wyspę cztery powierzchnie akumulacyjne z miejscami azylowymi dla pojazdów oczekujących przed czerwonym światłem. Układ geometryczny nie pozwala zaliczyć tego skrzyżowania do ronda klasycznego – lecz do skrzyżowania z wyspą centralną, które nieraz odwiedzimy w czasie nauki jazdy.  Również i tu oznakowano skrzyżowanie na każdym wlocie znakiem C-12 “ruch okrężny” i A-7 “ustąp pierwszeństwa” – niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Brak w oznakowaniu tego skrzyżowania objawia się jeszcze w kilku miejscach. Na ul. Kotlarskiej od strony mostu – brak odwołania znaku D-1 “droga z pierwszeństwem” i znaku F-10 określającego kierunki na pasach ruchu, oraz tablicy przed drogowskazowej E-1 w kierunku Warszawy. Ekrany dźwiękochłonne i uskok jezdni ul. Kotlarskiej ograniczają widoczność przed skrzyżowaniem – co zaskakuje kierowcę jadącego tą drogą pierwszy raz. Brak jest również znaku zabraniającego wjazdu kierowcom na wydzielone torowisko z przystankiem tramwajowym u wlotu ul. Grzegórzeckiej. Największym utrapieniem dla kierowców na tym skrzyżowaniu jest określenie, ile rzeczywiście znajduje się pasów ruchu na powierzchniach akumulacyjnych jezdni wokół wyspy centralnej. Organizator ruchu przy tej samej szerokości jezdni wyznaczył na powierzchni azylowej u wlotu ul. Kotlarskiej trzy pasy ruchu, a na pozostałych powierzchniach azylowych tylko po dwa pasy ruchu. W praktyce kierowcy ustawiają pojazdy w trzech rzędach na każdej powierzchni azylowej. Przepychanka zaczyna się w momencie opuszczania skrzyżowania, kiedy kierowcy z trzech rzędów samochodów próbują (kto szybszy) znaleźć się na dwóch pasach ruchu za skrzyżowaniem. Tutaj prośba do organizatora ruchu o wyznaczenie liniami i oznakowanie strzałkami kierunkowymi na wszystkich powierzchniach azylowych trzech pasów – w tym dwóch do jazdy na wprost dla opuszczających skrzyżowanie oraz jednego pasa wewnętrznego przylegającego do wyspy, do jazdy wokół wyspy, skrętu w lewo i zawracania. Zmniejszy to liczbę kolizji i poprawi warunki ruchu. Przeanalizujmy tory jazdy poszczególnych pojazdów: Pojazd A chcąc wykonać manewr skrętu w lewo z al. Powstania Warszawskiego z pasa 6 może zająć tylko pas 3 lub 4, gdyż pas 5 nie ma swojego przedłużenia w al. Pokoju i służy do dalszego skrętu w lewo (zawracania). Gdyby pojazd A zamierzał zawrócić – to z pasa 5 może jazdę kontynuować jak pojazd B na pas 2 lub 1. Wjeżdżając na pas 1 musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi C, który może wykonywać skręt w lewo z pasa 4, z ul. Grzegórzeckiej. Tu warto zwrócić uwagę, że na powierzchniach azylowych, przez które biegną tory tramwajowe, wyznaczone są poprzecznymi liniami dwa miejsca warunkowego zatrzymania pojazdów. Należy o tym pamiętać również w czasie nauki jazdy. Pamiętajmy o tym również w czasie nauki jazdy. Pierwsza linia wyznacza miejsce oczekiwania na zmianę sygnalizacji świetlnej lub, gdy jej brak, na przepuszczenie tramwaju opuszczającego wyspę centralną. Druga linia jest przedłużeniem linii krawędziowej pasa przeznaczonego do skrętu w lewo z drogi poprzecznej i równocześnie miejscem warunkowego zatrzymania, w przypadku gdy nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. Jeżeli stworzy się możliwość do kontynuowania jazdy, miejsce to można opuścić (nie jest objęte sygnalizacją świetlną), pod warunkiem przepuszczenia innych użytkowników drogi, dla których ruch jest otwarty. W obrębie tego skrzyżowania wyznaczone są obok przejść dla pieszych, u wlotu al. Pokoju i ul. Kotlarskiej, oznaczone znakami C-13 “drogi dla rowerów”. Tu przypomnę kierowcom, że w tak oznaczonych miejscach należy zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerom – art. 27 k.d. Uwagi dla pieszych i rowerzystów: W miejscach, gdzie przeplatają się droga dla rowerów i chodnik, piesi przechodzący przez drogę dla rowerów muszą ustąpić pierwszeństwa rowerzyście (art. 11.4 k.d.) Natomiast rowerzyści na chodnikach muszą ustąpić pierwszeństwa pieszym (art. 33.6 k.d.) – zaś na przejściach dla pieszych przez jezdnię muszą prowadzić rower – gdyż art. 26.3.3 k.d. zabrania pojazdom, w tym rowerom, jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych.

Artykuł z dnia 20.05.2002 r.

źródło: http://www.luz.krakow.pl/skrzyz/

* kurs prowadziny przez OSK Bursiak. Więcej informacji o połączeniu OSK Sigma i OSK Bursiak. logowanie
preload preload preload