Rondo Czyżyńskie Rondo Grzegórzeckie
paź 05

d_dyw308

Kolejnym “rondem” (?), które dzisiaj omówię, jest skrzyżowanie zwane potocznie rondem Nowohuckim. Jest ono zlokalizowane na przecięciu się dróg: al. Pokoju i ul. Nowohuckiej. Aleja Pokoju jest drogą dwujezdniową rozdzieloną pasem zieleni z torowiskiem tramwajowym pośrodku. Ul. Nowohucka również jest drogą dwujezdniową, której jezdnie na wlotach tworzą wyspy rozdzielające. Wyspy te poszerzają się do wymiaru wyspy centralnej. Jezdnia wokół owalnej wyspy centralnej podzielona jest między wlotami na 4 powierzchnie akumulacyjne (azyle) dla oczekujących pojazdów przed czerwonym światłem. Zgodnie z “Wytycznymi projektowania skrzyżowań drogowych” wprowadzonymi zarz. nr 10 Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych pkt. 2.2 – jest to typowe skrzyżowanie z wyspą centralną, skanalizowane, z wewnętrznymi powierzchniami akumulacyjnymi przy wyspie centralnej dla skręcających w lewo pojazdów. Skrzyżowanie to wyposażone jest w sygnalizację świetlną. Skrzyżowanie to odwiedzimy nie raz w czasie naszej nauki jazdy w Krakowie.

W omawianym przypadku na każdym wlocie jest ustawiony znak A-7 “ustąp pierwszeństwa” oraz C-12 “ruch okrężny” – co jest niewątpliwie błędem organizatora ruchu i niezgodne z “Instrukcją o znakach drogowych pionowych” pkt 5.2.1.2 – dot. ustalenia tras z pierwszeństwem przejazdu. Na tym skrzyżowaniu sposób zachowania się kierowcy jest taki sam jak na każdym innym: 1 – przed skrzyżowaniem należy zająć odpowiedni pas ruchu do zamierzonego kierunku jazdy – w tym przypadku problemu nie ma, bowiem każdy pas ruchu oznakowany jest strzałkami kierunkowymi. 2 – skręt w prawo odbywa się bezkolizyjnie z pasów dodatkowo utworzonych przez poszerzenie jezdni przy wylotach (z wyjątkiem ul. Nowohuckiej). 3 – jazda na wprost odbywa się bez konieczności objazdu wyspy centralnej – co ma miejsce w przypadku ronda klasycznego. 4 – przy skręcie w lewo na skrzyżowaniu w miejscu azylu należy zająć odpowiedni pas do wyjazdu (najlepiej prawy zewnętrzny). Skręt należy wykonać przed wyznaczonymi liniami oddzielającymi pasy ruchu na pow. azylowej. 5 – manewr zawracania oraz objazdu wyspy centralnej odbywa się pasem wewnętrznym (10, 8, 12, 6). 6 – kierunkowskazów używamy przy każdej zmianie pasa lub kierunku jazdy. Objazd wyspy centralnej z lewym kierunkowskazem. Każde przejechanie linii wyznaczających podłużne pasy ruchu na pow. azylowej jest zmianą pasa ruchu i musi być sygnalizowane prawym kierunkowskazem z zachowaniem pierwszeństwa przejazdu. Należy o tym pamiętać również w czasie nauki jazdy. Skrzyżowanie opuszczamy bez kierunkowskazów – nie występuje zmiana pasa ruchu ani kierunku jazdy. Pamiętajmy o tym również w czasie nauki jazdy. Przeanalizujmy tory jazdy poszczególnych pojazdów: Pojazd A, chcąc wykonać skręt w lewo z pasa 10, może zająć pas 1 lub 2 – (pas 8 jest przeznaczony do dalszej jazdy w lewo z al. Pokoju lub do zawracania z ul. Nowohuckiej). Za skrzyżowaniem pojazd zmienia pas 2 na pas 1. Pojazd B przy skręcie w lewo wjeżdża z pasa 2 na pas 13 i ma pierwszeństwo (porusza się swoim pasem) przed poj. C, który z pasa 8 chciałby zająć również pas 13. Jeżeli pas 13 jest zajęty, pojazd. C opuszcza skrzyżowanie swoim pasem 12 i za skrzyżowaniem zmienia pas na prawy – 13. Organizator ruchu liniami prowadzącymi poprawił warunki ruchu tego skrzyżowania. Ograniczenie jazdy na wprost ul. Nowohucką tylko do jednego pasa 10 wyłączyło pas 7. Skrzyżowanie to było niedawno remontowane i chyba brakło funduszy na poszerzenie wlotu ul. Nowohuckiej o jeden pas do skrętu w prawo.

Artykuł z dnia 29,04.2002 r.

źródło: http://www.luz.krakow.pl/skrzyz/

* kurs prowadziny przez OSK Bursiak. Więcej informacji o połączeniu OSK Sigma i OSK Bursiak. logowanie
preload preload preload