Skrzyżowanie ulic Bobrzyńskiego, Mohnaniec, Czerwone Maki Rondo Dywizjonu 308
paź 05

d_czyz

Kolejnym rozwiązaniem komunikacyjnym, które dzisiaj opiszę, jest skrzyżowanie zwane rondem Czyżyńskim. Usytuowane jest na przecięciu się al. Pokoju i al. Jana Pawła II. Drogi te mają jezdnie rozdzielone pasem zieleni z torowiskiem tramwajowym wewnątrz. Centralnym miejscem skrzyżowania jest owalna wyspa, a jezdnia wokół niej podzielona jest między wlotami na 4 powierzchnie akumulacyjne (azyle) przeznaczone dla pojazdów oczekujących przed czerwonym światłem. Jest to typowe skrzyżowanie z wyspą centralną (definicję cytowałem w poprzednich artykułach) oznakowaniem na wlotach znakami A-7 “ustąp pierwszeństwa” i C-12 ruch okrężny” – niezgodnym z obowiązującymi zasadami zawartymi w “Instrukcji o znakach drogowych pionowych” pkt 5.2.1.2 – dot. ustalania tras z pierwszeństwem przejazdu. W poprzednim artykule opisywałem również szczegółowo sposób zachowania się kierowcy na tego typu skrzyżowaniu. Przypomnę tylko, że znak C-12 “ruch okrężny” ani sygnalizacja świetlna nie zwalniają kierowcy z używania kierunkowskazów przy zmianie pasa lub kierunku jazdy. Pamiętajmy o tym w czasie nauki jazdy.

Nakazany znakiem lub otwarty sygnalizacją świetlną kierunek ruchu może się różnić od zamierzonego kierunku jazdy. W naszym przypadku mamy do czynienia ze skrzyżowaniem skanalizowanym. Oznaczone strzałkami kierunkowymi pasy ruchu (kanały) na wlotach oraz liniami prowadzącymi dalszy przebieg pasów przez skrzyżowanie, a także utworzone dodatkowe pasy do bezkolizyjnego skrętu w prawo każdego wlotu – znakomicie poprawiają warunki ruchu. Na powierzchniach akumulacyjnych pasy ruchu w niektórych miejscach nakładają się na siebie (na pasie przyległym do wyspy). Słabym punktem tego skrzyżowania jest brak strzałek kierunkowych w miejscu azylu na pasach 8 i 9 oraz 14, 15 dopuszczających skręt w lewo z obu pasów. Kierowca poj. A zawracający z al. Pokoju nie wie, że pojazd B skręcający w lewo z al. J. Pawła II może zdążać w tym samym kierunku z sąsiedniego pasa. Przeanalizujmy tor jazdy poj. A zawracającego na tym skrzyżowaniu – z pasa 10 al. Pokoju wjeżdża na pas 9, który wyprowadza go na pas 4 i 21 w al. Pokoju. Może również z pasa 9 zająć pas 3 lub 2, spełniając warunki jak przy zmianie pasa. Pojazd B skręcający w lewo z al. J. Pawła II przy wjeździe na skrzyżowanie może zająć pas 8 lub 9. Lepszą pozycją wyjściową jest zajęcie pasa 8, gdyż na skrzyżowaniu może wybrać pas 2, a najlepiej pas 3. Pas 2 po opuszczeniu skrzyżowania kończy się i należy zmienić go na 3 co przy dużym natężeniu ruchu może być utrudnione. Gdyby poj. B chciał wykonać ten manewr z pasa 9, tor jego jazdy byłby taki sam jak pojazdu A. Tu warto zwrócić uwagę, że na powierzchniach azylowych między wlotem a wylotem poszczególnych dróg wyznaczone są poprzecznymi liniami dwa miejsca warunkowego zatrzymania pojazdów. Należy o tym pamiętać również w czasie nauki jazdy. Pierwsza linia wyznacza miejsce oczekiwania na zmianę sygnalizacji świetlnej. Druga linia jest przedłużeniem linii krawędziowej pasa przeznaczonego do skrętu w lewo z drogi poprzecznej i równocześnie miejscem warunkowego zatrzymania, w przypadku gdy na skrzyżowaniu utworzył się korek. Jeżeli zrobi się wolne miejsce do kontynuowania jazdy, można to uczynić pod warunkiem przepuszczenia innych użytkowników drogi. Miejsce to nie jest już objęte sygnalizacją świetlną.

Artykuł z dnia 6.05.2002 r.

źródło: http://www.luz.krakow.pl/skrzyz/

* kurs prowadziny przez OSK Bursiak. Więcej informacji o połączeniu OSK Sigma i OSK Bursiak. logowanie
preload preload preload