Nieprzewidywalne sytuacje Skrzyżowanie ulic Bobrzyńskiego, Mohnaniec, Czerwone Maki
paź 05

Rondo angielskie
Jednym z najciekawszych skrzyżowań w Krakowie jest połączenie wysepką w kształcie koła trzech ulic jedno-jezdniowych dwukierunkowych – Akacjowej, Ułanów i Pilotów. Z każdej strony wysepki obowiązuje ruch dwukierunkowy. Daje to wrażenie kilku skrzyżowań. Gdy w czasie nauki jazdy przeanalizujemy przepisy kodeksu drogowego dotyczące drogi, jezdni, pobocza, skrzyżowania i jego obszaru – zgodzimy się, że mamy do czynienia z jednym skrzyżowaniem. Układ geometryczny tego skrzyżowania ma kształt litery “Y”. Ruch odbywa się obok wysepki, a nie jak zazwyczaj wokół wyspy (skrzyżowanie typu rondo). Omawiane skrzyżowanie jest słabo oznakowane, a właściwie oznakowany jest tylko wlot ul. Akacjowej w ul. Pilotów i ul. Ułanów znakiem A-7 “ustąp pierwszeństwa” ustawionym w obrębie skrzyżowania i dotyczącym pierwszej jezdni. Wynika z tego, że ul. Ułanów i ul. Pilotów jest drogą główną. Ponieważ w obrębie skrzyżowania nie ma wyznaczonych przejść dla pieszych, należy się domyślić, w którym miejscu będzie przedłużenie ciągów pieszych określających tym samym obszar skrzyżowania. Określenie obszaru skrzyżowania jest w tym przypadku ważne, gdyż często spotyka się tu parkujące samochody (czasami nawet na pasie przylegającym do wyspy, co jest zabronione art. 40 pkt 1.1 kodeksu drogowego). Na tym skrzyżowaniu – obojętne, w którą drogę wjeżdżamy – następuje zmiana kierunku jazdy. Jadący może wybrać jazdę tylko w prawo, w lewo lub może zawrócić. Na skrzyżowaniu tym nie ma jazdy na wprost. Należy o tym pamiętać również w czasie nauki jazdy.

Wyspę należy traktować jako przeszkodę na jezdni. Przepisy kodeksu drogowego nie określają, z której strony należy omijać przeszkodę. Określają to znaki, których… tutaj brak. Kierowcy nauki jazdy nie mają problemów przy skrętach w prawo, natomiast skręt w lewo i zawracanie wymaga zastanowienia się nad wyborem odpowiedniego pasa ruchu. Niektórzy takie skrzyżowania nazywają “rondem angielskim”, gdyż chcąc objechać wyspę wkoło, można to wykonać od lewej strony wewnętrznym pasem (jak wykonuje to pojazd A – z pasa 4 na 6, 2 i 7) lub od prawej strony zewnętrznym pasem (jak wykonuje to pojazd B – z pasa 1 na 5, 3 i 8). Manewr skrętu w lewo z prawego pasa jest dozwolony tylko na tym skrzyżowaniu, gdyż połączenia dróg utworzyły jezdnię o ruchu dwukierunkowym wokół wyspy. Jak widać, organizator ruchu pozostawił kierowcom dużą swobodę w poruszaniu się po tym skrzyżowaniu. Wjazd z ul. Pilotów w lewo w ul. Akacjową można wykonać na dwa sposoby. Np. jak pojazd A z pasa 1 (sygnalizując zamiar skrętu w lewo) wjeżdża na pas 4, ustępując pierwszeństwa przejazdu pojazdom poruszającym się pasem 2, 7 i 5. Manewr ten można również wykonać tak jak pojazd B. Wyjeżdżając z ul. Pilotów pasem 1 sygnalizuje skręt w prawo – będąc już przy wysepce, sygnalizuje skręt w lewo na pas 5, a następnie w prawo, zajmując pas 4 w ul. Akacjowej. Przeanalizujmy teraz dwa sposoby wykonania manewru zawracania. Jak wiemy, manewr zawracania składa się z dwóch manewrów skrętu w lewo lub jak w naszym przypadku w prawo (czyli skręt o 180 stopni zaczyna i kończy się na tej samej drodze). Łatwiej (choć nietypowo) jest wykonać manewr zawracania pojazdowi A, który z pasa 1 na ul. Pilotów wjeżdża na pas 4, objeżdża wyspę pasem 6 i kończy manewr na pasie 2 ul. Pilotów. Ustępuje pierwszeństwa pojazdom jadącym pasem 2, 7 i 2 z ul. Ułanów. Trudniejsze zadanie ma pojazd B objeżdżający wyspę z pasa 1 na pas 5, następnie pas 3 i kończąc manewr na pasie 2 w ul. Pilotów. Ustępuje pierwszeństwa w trzech miejscach, przy wjeździe na pas 5, następnie z pasa 5 na pas 3 (jezdnie w tym miejscu są do siebie równorzędne) i przy wyjeździe ze skrzyżowania z pasa 3 na 2 w ul. Pilotów. W czasie nauki jazdy należy przypomnieć o prawidłowym używaniu kierunkowskazów tzn. – włączać zawczasu, aż do wykonania pełnego manewru i w stronę, w którą skręca kierownica. Takich i podobnych rozwiązań komunikacyjnych w Krakowie jest jeszcze kilka.

Artykuł z dnia 18.02.2002 r.

źródło: http://www.luz.krakow.pl/skrzyz/

* kurs prowadziny przez OSK Bursiak. Więcej informacji o połączeniu OSK Sigma i OSK Bursiak. logowanie
preload preload preload