Skrzyżowanie ulic Piasta Kołodzieja, Mikołajczyka i Srebrnych Orłów Brodowicza-Grochowska
paź 06

d_aljp2

Przypomnę z poprzedniego artykułu, że połączenie dwóch jezdni jednokierunkowych na pasie rozdzielającym obie te jezdnie umownie nazywamy przełączką – jedno – lub dwukierunkową. Przełączka, którą dzisiaj się zajmiemy, jest jednokierunkowa – z wjazdem od strony stadionu Hutnika. Wskazuje na to linia P-3 “jednostronnie przekraczalna”, namalowana na jezdni od strony pasa 3. Natomiast kształt usytuowania krawężników z obu stron przełączki sugeruje, że odbywa się tu ruch dwukierunkowy. Tak może przypuszczać kierowca pojazdu A. Chcąc zawrócić bezkolizyjnie wjedzie z pasa 2. na miejsce 5., będąc przekonany, że w miejsce 6. może wjechać pojazd C, chcący zawrócić z przeciwnego kierunku.

Namalowana linia P-3 “jednostronnie przekraczalna” jest ledwie widoczna (a zimą pod śniegiem praktycznie niewidoczna). Brak znaku, pionowego, który zabraniałby pojazdowi C zawrócić w tym miejscu (przy niewidocznej linii) – jest zezwoleniem na wykonanie tego manewru. Można powiedzieć, że w tym miejscu ruch kierowany jest przez pogodę. Wmiejscu tym w dniach imprez sportowych jest duże natężenie ruchu kołowego i pieszego. Dochodzi tu często do nieświadomego łamania prawa drogowego z powodu niepełnego oznakowania tego miejsca. Kierowca pojazdu B, znający tę przełączkę, przy opadach śniegu, może wjechać z pasa 2. na miejsce 6. i tam spotkać się czołowo z pojazdem C. Dla polepszenia organizacji ruchu na tej przełączce wskazane byłoby ustawić przed przełączką po stronie pasa 3. i 4. znak C-5 “nakaz jazdy prosto” lub wyznaczyć krawężnikiem kształt przełączki jednokierunkowej. Odpowiedzmy sobie jeszcze na pytanie, czy droga dojazdowa do parkingu KS Hutnik jest skrzyżowaniem z al. J. Pawła II? Nie, bowiem w poprzednim artykule cytowałem definicję skrzyżowania (art. 2.10. kd), z której jasno wynika, że dojazdu do obiektu znajdującego się przy drodze nie uznaje się za skrzyżowanie. Pojazd wyjeżdżający z parkingu jest włączającym się do ruchu.  Pamiętajmy o tym w czasie nauki jazdy. Jeżeli chce wjechać na pas 3. lub 4., musi zająć pas 2. przed linią ciągłą. Linia ciągła rozdzielająca pas 1. od 2. oraz pas 3. od 4. zabrania wjazdu na przełączkę z pasa zewnętrznego 1. lub 4.

Artykuł z dnia 10.12.2001 r.

źródło: http://www.luz.krakow.pl/skrzyz/

Map powered by MapPress
* kurs prowadziny przez OSK Bursiak. Więcej informacji o połączeniu OSK Sigma i OSK Bursiak. logowanie
preload preload preload