Przełączka na al. Jana Pawła II w okolicy stadionu Hutnika UWAGA NA PRZEJŚCIA
paź 06

d_bob-gro

W artykułach z cyklu “Krakowskie skrzyżowania” przedstawiliśmy miejsca najczęściej występujących kolizji. Tym razem chcemy zaproponować materiały wyjaśniające przyczyny występowania tych zdarzeń. Wcześniej jednak powinniśmy sobie przypomnieć kilka komentarzy do przepisów ruchu drogowego, które będą podstawą do oceny zachowania uczestników ruchu. Zmiana pasa ruchu – występuje, gdy uczestnik ruchu (pojazd) przemieszcza się na tej samej jezdni z zajmowanego pasa na sąsiedni pas, który jest do niego równoległy (art. 2.7). Zamiar wykonania tego manewru należy sygnalizować kierunkowskazem. Z powyższego wynika, że przemieszczenie się z jednego pasa ruchu na drugi, który nie jest równoległy, nie jest zmianą pasa ruchu. Pamiętajmy o tym w czasie nauki jazdy. Manewr ten możemy nazwać zajęciem odpowiedniego pasa ruchu i nie sygnalizujemy go kierunkowskazem. Zmiana kierunku jazdy – (art. 22.1) przepisy ruchu nie określają tego manewru.

Można przyjąć, że jest to wykonanie skrętu pojazdem na skrzyżowaniu, placu, parkingu, drodze, zgodnie z wolą kierującego. Zmiana kierunku jazdy nie zależy od przebiegu drogi czy jezdni. Znaki drogowe informujące lub nakazujące jazdę w odpowiednim kierunku nie zwalniają kierowcy z użycia kierunkowskazów, określających kierunek poruszania się pojazdu. Kierunkowskaz winien być włączany w stronę, w którą wykonywany jest skręt kierownicą. Sygnał kierunkowskazem – (art. 22.5) – winien być przekazywany przede wszystkim dla pieszych, którzy mogą przebywać w tej okolicy, oraz innym użytkownikom drogi. Brak lub zbyt późne sygnalizowanie odpowiednim kierunkowskazem powoduje wątpliwości użytkowników drogi i często doprowadza do kolizji. Na początek przeanalizujmy skrzyżowanie u zbiegu ulic Brodowicza i Olszyny, o którym pisaliśmy już na naszych łamach. Analizując je należy postawić sobie kilka pytań: 1. Który pas ruchu jest przedłużeniem pasa 1? 2. Przy wjeżdżaniu pojazdem A na pas 3 zmieniamy pas ruchu czy jest to zajęcie pasa? Czy w takim wypadku manewr należy sygnalizować kierunkowskazem? 3. Który pas może zająć pojazd B? Naszym zdaniem, przedłużeniem pasa ruchu 1 jest pas 2, gdyż można na niego wjechać bez konieczności skrętu kierownicą (ad 1). Pas 3 jest równoległy do pasa 1 i 2. W takim przypadku trzeba zasygnalizować prawym kierunkowskazem zmianę kierunku pasa, lecz nie wcześniej niż będąc na wysokości pojazdu B (ad 2). Kierujący pojazdem B może zająć pas 2 lub 3 (ad 3), sygnalizując prawym kierunkowskazem tylko zmianę kierunku ruchu. Pojazd B obserwuje, którym pasem ruchu jedzie pojazd A. Gdy pojazd A sygnalizuje kierunkowskazem zmianę pasa na 3, pojazd B czeka. Jeżeli pojazd A nie sygnalizuje kierunkowskazem, oznacza to, że wjeżdża na pas 2 i równocześnie (ale ostrożnie) pojazd B może zająć pas ruchu 3. Na przykładzie tego skrzyżowania widać, jak bardzo ważne jest odpowiednie używanie kierunkowskazów. Namalowanie linii prowadzącej, przedłużającej pas 1 z pasem 2, rozwiałoby wątpliwości dla pojazdu B, którym pasem jedzie pojazd A? Oba pojazdy poruszałyby się równocześnie i bezpiecznie. Kraków jest miastem starym, takie same ma drogi i ulice. Kształty geometryczne i oznakowania krakowskich skrzyżowań są niezrozumiałe nie tylko dla kierowców, lecz nawet dla osób biegłych w prawie ruchu drogowego. Cykl komentarzy, które ukazywać się będą w “Jeżdżę z Dziennikiem” dedykujemy wszystkim, którym zależy na płynnym i bezpiecznym poruszaniu się po naszym mieście. Także osobom zajmującym się inżynierią ruchu.

Artykuł z dnia 15.10.2001 r.

źródła: http://www.luz.krakow.pl/skrzyz/

* kurs prowadziny przez OSK Bursiak. Więcej informacji o połączeniu OSK Sigma i OSK Bursiak. logowanie
preload preload preload