paź 06
paź 06

d_brono-pia

Dzisiaj przedstawię kolejne już skrzyżowanie z niewłaściwym, moim zdaniem, oznakowaniem zmuszającym kierowców do łamania przepisów drogowych. Na zbiegu ulic Bronowickiej, Podchorążych, Piastowskiej i Głowackiego czyha na prowadzących pojazdy pułapka zastawiona przez organizatora ruchu w Krakowie. Dziwne jest, że Zarząd Dróg i Komunikacji, mieszczący się przy ul. Głowackiego, dopuścił tak fatalne oznakowanie krzyżówki nieopodal swojej siedziby. Oznakowanie to istnieje kilka lat, a kierowcy ignorują je, dopuszczając się wykroczenia za niestosowanie się do znaków poziomych namalowanych na jezdni. Wymienione ulice są drogami jedno-jezdniowymi. Ulice Bronowicka i Podchorążych są drogami głównymi, natomiast ul. Głowackiego i Piastowska są podporządkowane do nich. Ulica Bronowicka posiada po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Pośrodku szosy znajdują się tory tramwajowe (nie wyłączone z ruchu), po których mogą poruszać się inne samochody nieszynowe (pasy środkowe 2 i 3). Na skrzyżowaniu na pasie 2 i 3 namalowano na jezdni znakiem poziomym P-21 “powierzchnię wyłączoną z ruchu”.

czytaj dalej »

paź 06

d_bob-gro

W artykułach z cyklu “Krakowskie skrzyżowania” przedstawiliśmy miejsca najczęściej występujących kolizji. Tym razem chcemy zaproponować materiały wyjaśniające przyczyny występowania tych zdarzeń. Wcześniej jednak powinniśmy sobie przypomnieć kilka komentarzy do przepisów ruchu drogowego, które będą podstawą do oceny zachowania uczestników ruchu. Zmiana pasa ruchu – występuje, gdy uczestnik ruchu (pojazd) przemieszcza się na tej samej jezdni z zajmowanego pasa na sąsiedni pas, który jest do niego równoległy (art. 2.7). Zamiar wykonania tego manewru należy sygnalizować kierunkowskazem. Z powyższego wynika, że przemieszczenie się z jednego pasa ruchu na drugi, który nie jest równoległy, nie jest zmianą pasa ruchu. Pamiętajmy o tym w czasie nauki jazdy. Manewr ten możemy nazwać zajęciem odpowiedniego pasa ruchu i nie sygnalizujemy go kierunkowskazem. Zmiana kierunku jazdy – (art. 22.1) przepisy ruchu nie określają tego manewru.

czytaj dalej »

* kurs prowadziny przez OSK Bursiak. Więcej informacji o połączeniu OSK Sigma i OSK Bursiak. logowanie
preload preload preload