paź 05

d_kocm

Na skrzyżowaniu tym droga główna biegnie na wprost ul. Kocmyrzowską i Bieńczycką. Przecina ona na dwie podporządkowane części al. gen. Andersa, połączone ze sobą pośrednio przełączkami jednokierunkowymi. Na wlotach i wylotach łączących się dróg występują zmiany szerokości jezdni oraz wyznaczone przejścia dla pieszych, które zamykają obszar tego skrzyżowania, tworząc pośrodku wyspę centralną. Należy o tym pamiętać również w czasie nauki jazdy. Na wyspie krzyżują się również tory tramwajowe, przebiegające wydzielonym torowiskiem w pasie zieleni poszczególnych ulic. Przeanalizujemy organizację ruchu na tym skrzyżowaniu.

czytaj dalej »

paź 05

d_hipo

Dzisiaj kolejne skrzyżowanie, zwane rondem Hipokratesa, które zlokalizowane jest u zbiegu ulic Mikołajczyka, Broniewskiego, Obrońców Krzyża i Łopackiego. Jezdnia jednokierunkowa biegnąca wokół wyspy centralnej łączy dwie drogi dwujezdniowe rozdzielone pasem zieleni z wydzielonym torowiskiem oraz dwie drogi jednojezdniowe poszerzone na wlotach wysepkami rozdzielającymi kanały ruchu. Skrzyżowanie to ma niedużą wyspę centralną, a jazda na wprost odbywa się po stycznej do wyznaczonego pasa wewnętrznego okalającego wyspę. Natomiast przy skręcie w lewo pojazd znajdzie się na pasie zewnętrznym będącym równocześnie pasem drogi poprzecznej i miejscem azylu (gdy przepuszcza tramwaj) oraz kontynuuje jazdę praktycznie na wprost. Pamiętajmy o tym również w czasie nauki jazdy.

czytaj dalej »

paź 05

d_grzeg

Rondo Kotlarskie zwane również Grzegórzeckim jest ostatnim z cyklu “Krakowskie skrzyżowania”, jakie opisujemy przed przerwą wakacyjną. Skrzyżowanie to usytuowane jest u zbiegu dwujezdniowej ul. Kotlarskiej – jednojezdniowej ul. Grzegórzeckiej z wydzieloną pośrodku jezdnią dla tramwajów i autobusów MPK – oraz dwujezdniowych al. Pokoju i al. Powstania Warszawskiego. Aleje Pokoju i Powstania Warszawskiego mają wydzielone torowisko tramwajowe w pasie zieleni rozdzielającym jezdnie. Pasy rozdzielające jezdnie wymienionych wyżej czterech dróg przy wlotach na skrzyżowanie rozszerzają się do wymiarów średnicy wyspy centralnej – kanalizując ruch i tworząc na jezdni okalającej wyspę cztery powierzchnie akumulacyjne z miejscami azylowymi dla pojazdów oczekujących przed czerwonym światłem. Układ geometryczny nie pozwala zaliczyć tego skrzyżowania do ronda klasycznego – lecz do skrzyżowania z wyspą centralną, które nieraz odwiedzimy w czasie nauki jazdy.  Również i tu oznakowano skrzyżowanie na każdym wlocie znakiem C-12 “ruch okrężny” i A-7 “ustąp pierwszeństwa” – niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

czytaj dalej »

* kurs prowadziny przez OSK Bursiak. Więcej informacji o połączeniu OSK Sigma i OSK Bursiak. logowanie
preload preload preload